4 metriky pro vyhodnocování kampaní zbožových srovnávačů

Investování do marketingu vám může přinést značný přínos, ale zpravidla jen tehdy, pokud si nastavíte metriky, podle kterých pak budete moci hodnotit ziskovost či ztrátovost vložených financí. Naslepo se totiž vyhodnocuje velmi špatně, a tak jsme si pro vás připravili 4 z nich. Pomohou vám s vyhodnocováním kampaní tak, aby vaše návratnost financí byla co možná nejvyšší.

Investování do marketingu vám může přinést značný přínos, ale zpravidla jen tehdy, pokud si nastavíte metriky, podle kterých pak budete moci hodnotit ziskovost či ztrátovost vložených financí. Naslepo se totiž vyhodnocuje velmi špatně, a tak jsme si pro vás připravili 4 z nich. Pomohou vám s vyhodnocováním kampaní tak, aby vaše návratnost financí byla co možná nejvyšší.

  • ROAS

Jako první je důležité zmínit ROAS neboli návratnost prostředků vložených do reklamy. ROAS vypovídá o tom, kolik vám jedna koruna vložená do kampaně, přinese korun zpět. Výpočet není nijak složitý, a tak ho zvládne opravdu každý.

Stačí porovnat příjmy a náklady. V praxi to vypadá tak, že pokud investujete do reklamy 100 Kč a ta vám přinese 700 Kč, váš ROAS je 700 % a investice se vám 7krát vrátila. Pokud máte rozběhnutých kampaní více, můžete je na základě hodnot ROAS vzájemně porovnávat a svůj rozpočet tak lépe rozvrhnout. Výnosným kampaním přidat a méně výnosné třeba i zastavit.

  • CPA

Tato zkratka se překládá jako cena za akvizici, jednodušeji řečeno cena za akci (konverzi). A slouží také pro vyhodnocování nákladů. Zaznamenává však pouze náklady vložené na kampaň nikoli už další „touch pointy“, které se na akvizici také mohou během konverzní cesty podílet. Je tedy nutné pro přesný výsledek všechny tyto CPA „touch pointy“ sečíst, abyste pak na konci dostali výslednou CPP (cenu za konverzní cestu). CPP potom srovnáte se ziskem objednávek a zjistíte nakolik jste v zisku či ztrátě.

  • PNO

Další neméně důležitou metrikou je PNO. Vypovídá o poměru nákladů na kampaň a hodnot objednávek (v %), výsledek se následně porovná s marží průměrné objednávky. Výpočet je opět velmi jednoduchý, pomůže vám k tomu tento vzorec:

náklady/tržby × 100 = PNO.

Na praktickém příkladu to pak vypadá následovně: pokud vaše kampaň vygenerovala 20000 Kč, ale náklady na produkty stály 10000 Kč, tak hrubé PNO (poměr nákladů k obratu) bude odpovídat 50 %.

Výsledné PNO potom srovnáte s marží, kterou na daném produktu máte. Pokud vám PNO vyšlo 50 % (respektive o nějaké to procento více se započítanou cenou kampaně), tak vaše marže musí být vyšší než 50 %, abyste byli v zisku.

  • Konverzní poměr

Posledním významným ukazatel je konverzní poměr, který se udává v procentech a představuje poměr, mezi těmi, kteří dokončí požadovanou akci (např. koupí si váš produkt) a těmi, kteří jen navštíví vaši prodejní stránku. Konverzní poměr můžete sledovat pomocí měřícího systému Google Analytics. Pokud byste měli konverzní poměr nižší, pak je vhodné se zamyslet nad funkčností vašich stránek a provést nějakou optimalizaci či změnit strategii marketingu.