SEO trendy, kterým byste měli věnovat pozornost v roce 2022

Algoritmy vyhledávačů se neustále vyvíjejí a proto je pro každého online podnikatele velice důležité s těmito změnami držet krok.

Algoritmy vyhledávačů se neustále vyvíjejí, proto je pro každého online podnikatele, který se snaží své stránky optimalizovat pro vyhledávače, velice důležité s těmito změnami držet krok. I v roce 2022 bude proto investice do SEO velmi důležitá pro zajištění dobrého výkonu webu a celkového úspěchu vašeho podnikání.

Následování nejnovějších SEO trendů vám umožní optimalizovat viditelnost vašich webových stránek ve vyhledávačích, což vašim potenciálním zákazníkům usnadní najít váš web. Jakým trendům byste tedy měli věnovat pozornost v roce 2022?

Umělá inteligence bude mít stále větší vliv na SEO

Doby, kdy o kvalitě stránky rozhodoval pouze počet a kvalita zpětných odkazů, jsou dávno pryč. Současné algoritmy vyhledávačů používají k ohodnocení kvality stránek stále více umělou inteligenci, která posuzuje stránky na základě mnoha různých parametrů. Přestože vyhledávače obvykle své technologie používané k hodnocení stránek veřejně nesdělují, předpokládá se, že jedním z hlavních měřítek kvality stránky bude celkový uživatelský zážitek, který z nich lidé budou mít. Faktorů, které mohou naznačovat spokojenost uživatelů s kvalitou stránky, může být mnoho - od míry prokliku, okamžitého opuštění stránky až po čas, který uživatel na stránce stráví. K tomu je třeba zaujmout a zaujmout čtenáře užitečným a dobře uspořádaným obsahem.

Abyste dokázali přesvědčit umělou inteligenci vyhledávacího algoritmu o kvalitě vaší stránky, měli byste se snažit co nejvíce zlepšit zážitek, který uživatelé na vaší stránce získají. To zahrnuje nejen kvalitní a dobře uspořádaný obsah, ale i technické aspekty, jako je rychlé načítání.

 

Lidé budou stále více používat hlasové vyhledávání

Většina lidí dnes používá k přístupu na internet mobilních telefonů. Pro tato zařízení je typické hlasové vyhledávání, které má trochu jiná specifika než vyhledávání pomocí ručního zadávání klíčových slov.

Díky inovacím, jako je Google Assistant, Siri od Applu a Alexa od Amazonu, ušla navíc technologie hlasového vyhledávání za poslední dobu dlouhou cestu. S tím, jak se technologie hlasového vyhledávání zdokonaluje, se stává mezi lidmi více a více populární. Odhaduje se, že v roce 2022 bude chytrý reproduktor vlastnit 55 % domácností.

Chcete-li zlepšit SEO v této specifické oblasti vyhledávání, měli byste se zaměřit na delší klíčová slova a fráze, používající celé věty. Během hlasového vyhledávání mají totiž lidé přirozenou tendenci vyslovovat vyhledávací fráze jako při běžné konverzaci. Vyslovit větu je totiž mnohem snazší, než ji ručně napsat do okénka vyhledávače.

 

Přístupnost pro mobilní zařízení bude v roce 2022 nezbytná

Počet uživatelů, kteří používají k přístupu na internet mobilní telefon či tablet, stále roste a odhaduje se, že do roku 2025 bude téměř 73 % uživatelů přistupovat k internetu pouze prostřednictvím mobilních zařízení. Proto je třeba mít stránky, které se na mobilu zobrazují rychle a bez problémů, protože v opačném případě riskujete ztrátu většiny návštěvnosti. Tento trend úzce souvisí s optimalizací hlasového vyhledávání zmíněném výše. Abyste tento trend využili na maximum, měli byste do svých stránek zařazovat funkce, které nejsou závislé na zadávání z klávesnice, jako jsou například hlasové příkazy a podobně.

Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky

 

Sémanticky související klíčová slova budou mít stále větší význam

SEO odborníci se dříve zaměřovali na primární klíčová slova jako na jedinou možnost. Nyní víme, že stejně důležitá jsou i sekundární klíčová slova. Sémantické vyhledávání a optimalizace záměrů budou totiž v budoucnu stále důležitější. Google se již nebude dívat jen na řetězce slov. Jde o analýzu kontextu dotazu a snahu pochopit záměr uživatele při vyhledávání. To znamená, že čím více relevantních informací bude poskytnuto prostřednictvím primárních a sekundárních klíčových slov, tím lépe. Existuje několik způsobů, jak zajistit kvalitní obsah. Za prvé, vytvořte si profil svého ideálního klienta, který vám umožní pochopit, jaký typ obsahu vaši klienti oceňují. Poté proveďte průzkum záměrů při vyhledávání, který vám pomůže zmapovat cestu spotřebitele. Následně využijte tyto informace k vytvoření obsahu, který odpovídá tomu, co vaši uživatelé preferují.

Zní to možná složitě, ale podstata je celkem jednoduchá. Lidé hledají v Google proto, že potřebují vyřešit konkrétní problém, který je trápí. Pokud vytvoříte obsah, který tento konkrétní problém dokáže vyřešit lépe než konkurenční weby a popíšete toto řešení dostatečně vypovídajícím způsobem, Google to pochopí a bude vaši stránku zobrazovat přesně těm návštěvníkům, kteří ji hledají.

 

Obsah, který splňuje zásadu EAT, bude mít vyšší hodnocení

Google nás opakovaně přesvědčuje, že kvalita obsahu je pro úspěch při umísťování zásadní. Proto klade při hodnocení stránky velký důraz na faktory, známé pod zkratkou EAT. Jde o anglickou zkratku pro odbornost, autoritu a důvěryhodnost. Tyto faktory pomáhají určit, zda má webová stránka užitečný, důvěryhodný a kvalitní obsah. Tato zásada je obzvláště důležitá v obchodních nikách, jako je zdravotnictví a finance.

E-A-T je v podstatě jedním ze způsobů, jak se Google snaží zajistit, aby uživatelům vracel přesné, pravdivé a užitečné informace. Každý si může vytvořit webové stránky a zveřejnit na nich, co chce. Nemusíte být lékař, abyste si založili web s lékařskými informacemi, ani nemusíte mít finanční vzdělání, abyste mohli psát o investování. To však může znamenat problém -  lidé dělají důležitá rozhodnutí na základě toho, co se dozvědí z výsledků vyhledávání. A jelikož cílem Google je předkládat uživatelům pouze ty nejlepší informace, snaží se vyhledávací algoritmus, aby tato rozhodnutí byla založena na co nejdůvěryhodnějších informacích. Proto Google zohledňuje odbornost, autoritu a důvěryhodnost jednotlivých tvůrců obsahu stránek, samotného obsahu i celého webu. V očích Googlu je důkladný lékařský článek napsaný zkušeným lékařem na webu lékařské univerzity či  známé kliniky mnohem cennější, než náhodný příspěvek na blogu, který rozdává neověřené lékařské rady.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, monitor

Popis byl vytvořen automaticky

Core Web Vitals - skóre použitelnosti stránek ve vyhledávání Google

Během roku 2021 začal Google při určování pořadí stránek zohledňovat takzvané signály použitelnosti a tento trend bude v roce 2022 nabývat na důležitosti. To mimo jiné znamená, že při řazení ve výsledcích vyhledávání budou mít přednost stránky, které se uživatelům snadno používají. Při hodnocení tohoto faktoru Google používá tzv Core Web Vitals - soubor faktorů, které Google zohledňuje při posuzování toho, jak uživatelé s webovou stránkou pracují. Tato metrika sestává ze třech částí:

Largest Contentful Paint (LCP) „největší vykreslení obsahu“ - jedná se o dobu načtení největšího prvku na stránce, který uživatel vidí - textového bloku, obrázku, videa nebo jiného obsahu. Tato metrika v podstatě popisuje rychlost načítání stránky.

First Input Delay (FID) - "zpoždění při prvním dotyku" - doba mezi kliknutím na stránku a reakcí prohlížeče na tuto akci. Tato metrika popisuje, jak rychle může uživatel na stránce začít provádět nějakou činnost.

Cumulative Layout Shift (CLS) „kumulativní posun rozložení“ - míra posunu prvků stránky během načítání. Tato metrika popisuje vizuální stabilitu layoutu v průběhu vykreslování.

 

Jak můžete zlepšit skóre použitelnosti kvality stránek Google?

V Google Search Console přejděte do části Internet Essentials, kde můžete vidět kompletní strukturu svých stránek včetně hodnot Core web vitals. Každá z metrik Core web vitals může mít tři stavy.

Good – zelená: hodnota vyhovuje kritériím.

Needs Improvements – oranžová: hodnota vyžaduje zlepšení.

Poor – červená: Hodnota je velmi špatná.

Je asi jasné, že vaším cílem je, aby žádná z vašich stránek nebyla v červené zóně. Pokud se vám podaří postoupit z červené zóny alespoň do oranžové, bude to pro vaši stránku znamenat velký posun ve výsledcích vyhledávání.

 

Závěr

V dnešní době musí každá firma, která chce v online prostředí uspět, sledovat budoucí SEO trendy. Algoritmy vyhledávání se neustále mění, jejich inteligence roste a procesy rozpoznávání kvality obsahu, stejně jako porozumění záměrům uživatelů se neustále zlepšují. Znalost nových SEO trendů vám umožní udržet se na předních pozicích vyhledávání i v roce 2022.

 

Článek připravila digitální agentura PPC Profits, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítísprávu zbožových vyhledávačů a obsahový marketing