Responzivní inzerce

Co je responzivní a kombinovaná reklama? Blíže Vám to přiblížíme!

Pojďme si společně představit responzivní a kombinované reklamy, které se používají v marketingovém PPC světě.

Responzivní (přizpůsobivé) reklamy se tvoří v Google Ads a v Seznam Sklik. Formát těchto reklam spojují grafické a textové výhody. Do těchto reklam se vkládá text i obrázky. Reklamy se přizpůsobují podle reklamního prostoru. Může se měnit jejich velikost, vzhled a formát.

Tyto reklamy se někde zobrazují jako nativní a jinde se zobrazují jako textové reklamy.

Pokud vytváříme responzivní reklamy, musíme dodržovat následující pravidla:

 • Obrázky musí mít rozměr 1200×628 px a 1200×1200 px a maximální velikost 150 kB (minimální rozměry jsou 600×314 px a 300x300 px).
 • Logo společnosti musí mít rozměr 1200×628 px a 1200×1200 px a maximální velikost 150 kB.
 • Obrázky mohou být tematicky stejné, jen s jinými rozměry.
 • Nejsou povoleny obrázky obsahující více než 20 % plochy textu. Pro Sklik není povolen žádný text.
 • Obrázky nesmí obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka).
 • Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Hlavní grafické sdělení by proto mělo být centrované a důležité vizuální prvky by se neměly nacházet na jeho okrajích.
 • Obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala.
 • Obrázek nesmí obsahovat logo a nesmí to být náhled stránky.
 • Ilustrační obrázek nesmí napodobovat textové inzeráty, systémová nebo webová upozornění, dialogová okna či prostředí operačního systému. Nesmí mít průhledné pozadí.
 • Nejsou povoleny animované obrázky typu GIF.
 • Podporované obrázkové formáty: JPEG, JPG, PNG, GIF.

Na responzivní reklamu stačí dva obrázky, logo a text. Proto je responzivní reklama výhodnější z pohledu nároku na grafiku. Ale bannery jsou často vytvářeny grafikem mimo Google Ads/Sklik.

Pro text responzivní reklamy existují také pravidla, zadávají se dva nadpisy, jeden krátký (max 25 znaků) a dlouhý (90 znaků).

 • Krátký titulek (max. 25 znaků) – první řádek reklamy. Zobrazí se v případě, že se dlouhý titulek nevejde do vymezeného reklamního prostoru. Obvykle obsahuje upozornění na novinku na trhu, výprodej, akce na produkty nebo jednoduše název produktu.
 • Dlouhý titulek (max. 90 znaků) – zobrazí se místo krátkého titulku v případě, že to dovolí reklamní prostor. Obsahuje stejné sdělení jako Krátký titulek, ale blíže rozvedené.
 • Popisek (max. 90 znaků) – doplňuje titulek a vyzývá uživatele k určité akci. Do popisku lze také vypsat například detaily produktu, akce nebo další upřesnění.
 • Název firmy (max. 25 znaků) – lze použít obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky.

V reklamě se zobrazí pouze jeden z těchto dvou nadpisů, nikdy ne oba zároveň.

Výběr popisku a názvu firmy záleží na designu reklamní plochy.

Responzivní reklama a video

Pokud si myslíte, že video lépe vystihne to, co nabízíte, můžete ho také použít. Může přidat až 5 videí. Reklama tedy může obsahovat až 15 obrázků, 5 videí + 5 nadpisů a 5 popisů, které Google nastaví podle strojového učení.

Reklama se bude ukazovat normálně, ale někdy se místo obrázku spustí vložené YouTube video.

Níže jsou přiložené ukázky responzivní reklamy rozšířené o obrázky od našeho klienta.