Prezentace slev po novelizaci ZOS a OZ

Jak již všichni víte, od 6. ledna 2023 přechází v platnost novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato novela obsahuje několik zásadních změn, o nichž jsme psali v předchozích článcích. Jednou z těchto změn je prezentace slev.

K nelibosti zákazníků totiž docházelo u velkého množství obchodníků k praktikám tzv. ,,Velkých slev“, kdy bylo zákazníkům nabízeno velké množství nejrůznějších produktů, které byly zlevněné i o desítky procent a lákaly tak na výhodnou koupi. Bohužel ne vždy tomu tak skutečně bylo, neboť cena zboží se před slevou byla uměle navýšena a zákazník ve výsledku zakoupil produkt se slevou, která však nebyla taková, jaká by měla být.

Co to pro obchodníky znamená?  

V praxi to znamená, že bude-li chtít obchodník uvádět u zboží slevu, musí se řídit několik pravidly. K uvedené ceně po slevě, musí uvést nejnižší prodejní cenu daného produktu, která nesmí být starší 30 dní. V situaci, kdy by produkt nebyl v prodeji 30 dní, běžně tedy například u nového sortimentu, musí ke slevě uvést nejnižší prodejní cenu od okamžiku, kdy produkt poprvé nabídl k prodeji.

Pro příklad můžeme uvést následující situaci, která se týká změny ceny:

Příklad č.1

Obchodník nabízí zákazníkovi produkt za cenu 2 500 Kč. Následně obchodník zboží zlevní na 1 900 Kč a prezentuje to jako slevu. V takovém případě musí obchodník uvést, že cena produktu před slevou činila 2 500 Kč.

Další příklad se týká situace opakované změny ceny:

Příklad č.2

Klasický případ je Black Friday, kdy obchodník nabízí zboží za cenu 2 000 Kč, ale díky akci Black Friday nabízí nově zboží za 1 500 Kč. Po skončení akce nabízí zboží opět za 2 000 Kč. Ale ještě než uplyne doba 30 dní, od prvního snížení ceny, zlevní podruhé produkt na 1 400 Kč. Jelikož neuplynulo ještě 30 dní od první slevy, musí podle nových pravidel uvést, že původní cena před slevou činila 1 500 Kč a nikoli 2 000 Kč.

Změny u postupného snižování cen

Uvádění slevy při postupném snižování ceny umožňuje prolomit třicetidenní období pro

předchozí cenu. To znamená, že pokud dochází k postupnému snižování ceny, což je označované jako sleva produktu, mělo by být možné jako předchozí cenu uvádět původní cenu produktu (před jeho prvním zlevněním). Toto ustanovení novely umožňuje „obcházet“ zbývající část regulace, která má být dle Evropské komise vykládána restriktivně. Aby vše bylo v pořádku dle novely, veškeré snížení cen produktu by mělo být po celou dobu označování jako sleva a zároveň by nikdy nemělo dojít ke zvýšení ceny produktu během tohoto procesu.

Uvedeme si opět příklad z praxe:

Příklad č.3

Původní cena produktu činí 5 000 Kč. Obchodník se rozhodne pro postupné snižování ceny daného produktu. Po měsíci obchodník zlevní zboží na 4 500 Kč. To prezentuje jako slevu. Po uplynutí dalšího měsíce zlevní opět zboží na 4 000 Kč a opět prezentuje tuto změnu ceny jako slevu. Jelikož byla dodržena prezentace slevy, může obchodník využívat původní cenu 5 000 Kč. Tudíž i v druhém měsíci může prezentovat, že nová cena produktu činí 4 000 Kč z původní ceny 5 000 Kč.

Pokud by ale obchodník neprezentoval tuto změnu ceny jako slevu, dochází k porušení tohoto pravidla a nelze brát jako původní cenu 5 000 Kč. A platí stejné pravidlo, jako viz příklad č.2. Jako původní cena by se brala 4 500 Kč z níž se snížila částka na 4 000 Kč.

To také platí, pokud by v nějakém měsíci došlo ke zvýšení ceny produktu. Opět již nelze využít jako původní cenu 5 000 Kč. Jelikož cena nebyla postupně snižována, nová sleva je z nejnižší ceny v předchozích 30 dnech.

Čeho se tedy regulace týká?

Regulace se týká, jak prezentace slevy konkrétního produktu, tak i oznámení o slevě, které obchodník učiní obecným oznámením. Platí na všechny slevy, jako jsou speciální nabídky nebo nabídky typu ,,Black Friday“, kdy u těchto slev musí být uvedena předchozí cena produktů. A vztahuje se na všechny distribuční kanály obchodníka, jako jsou kamenné obchody nebo e-shopy.

Kdy toto pravidlo neplatí?

Existuje několik situací, kdy pravidlo regulace odpadá:

  • Úprava cen produktů, které obchodník neprezentuje jako slevu.
  • Individuálně domluvené slevy mezi obchodníkem a zákazníkem.
  • Věrnostní programy pro zákazníky, kdy má díky tomuto programu zákazník slevy u všech nebo jen některých produktů.
  • Slevové kupóny, například sleva 5 % na další nákup.
  • Služby a nehmotné produkty.
  • Kazící se zboží (pečivo, ovoce, zelenina a jiné čerstvé výrobky).
  • Marketing, kdy obchodník porovnává ceny s konkurencí a toto prezentuje jako nižší nebo nejlepší ceny.

Co vám hrozí v případě nedodržení nových podmínek?

V případě, že obchodník nedodrží nová pravidla, hrozí mu postih v podobě případné pokuty od ČOI až do výše 5 milionů korun, ale také naštvaný zákazník a špatné recenze a právo na odstoupení od kupní smlouvy do 90 dní a vrácení klidně již použitého zboží.

Závěrem

Na závěr lze říci, že tato novela má za úkol především chránit zákazníky, zejména zranitelné skupiny, jako jsou například senioři od nekalých praktik některých obchodníků a zaručit jim tak férové jednání při nákupu nejrůznějších produktů.