Google Performance Max

Jak již všichni dobře víme, Google ADS pro nás připravil plošnou změnu, která by se měla týkat upgrade kampaní Google nákupy – Smart shopping.

Od podzimu by měly být plošně převedeny všechny kampaně na nový formát kampaně Performance Max.

Proto jsme se rozhodli Vás seznámit s předstihem.

Vlastnosti této kampaně jsou v podstatě již popsány v názvu -> maximalizovat výkon kampaně.

Využívají se zde veškerá možná umístění na YouTube, v Google Obsahové síti, Vyhledávací síti, na kanálu Objevit, v Gmailu i v Mapách.

Oproti ostatním chytrým kampaním se odlišují zejména tím, že jako vstupní informace využívají nejen obrázky, nadpisy či popisy, ale i produktová data z Google Merchant Center. Tato data můžete ovšem obohatit i o video.

Pro obrázky lze využít klasické bannery do obsahové sítě či responzivní grafiku.

 

Její učící fáze je stejná jako u chytrých nákupů (smart shopping), tzn. zhruba 14 dní. Proto je všeobecně v této „učící“ fázi doporučeno výrazně nezasahovat do nastavení kampaně.

 

Performance Max, což znamená maximálně výkonné kampaně, jak jsem již zmínila na začátku, se snaží docílit, co nejvyššího výkonu.

Základem pro dobrý výkon je měření konverzí. Další důležitým pilířem je nastavení správných     publik -> z čehož vyplývá opět vyšší výkon. Googlu nastavíte na jaké publikum se bude zaměřovat a na základě jakého signálu má následně tvořit další podobná publika. 
Zde by nám mohl dobře posloužit i vlastní seznam zákazníků/návštěvníků vašich stránek.

 

V případě dotazu se na nás neváhejte obrátit, pomocí chatu, mailu či telefonu.