Budoucnost v Google Analytics 4

Seznámili jste se již s Google Analytics 4 a umíte v nich pracovat? V čem spočívají novinky a výhody tohoto nového analytického nástroje? Vše vám přiblížíme!

Google zavedl novou verzi analytického nástroje – Google Analytics 4, která je postavena na parametrech a eventech. Eventy nahrazují dříve známé typy interakcí z GA Universal (Pageview – nyní událost page_view či transaction – nyní purchase). Veškeré novinky, které Google plánuje v budoucnosti budou již aplikovány pouze do GA 4. Tento nový analytický nástroj mění tedy zcela pohled na webovou analytiku.

Google Analytics 4 přebírá kompletní zpracovávání nových dat od léta roku 2023. To ale neznamená, že si GA založíte před létem příští rok, protože je důležité, abyste měli nějaká data z minulosti. Proto doporučujeme založit GA 4, co nejdříve. Pokud tak uděláte, nic se pro vás nezmění, GA 4 pojedou souběžně s původními GA Universal a budou vaše shromažďovat data. Mezi tím tedy máte čas se postupně naučit s GA 4, ale můžete normálně využívat GA Universal.

Jelikož je analytický nástroj GA 4 budoucností, již i naše aplikace Conviu nabízí možnost napojit službu GA 4 pro lepší statistiky k jednotlivým modulům (pokud ještě nechcete lze stále využívat GA Universal)

Změny v GA 4

  • Datový model – Zcela nový a jiný datový model oproti GA Universal. GA 4 používá analytický model event based, kde je zásadní identifikovat jednotlivé uživatele a jejich nekonečný stream událostí a transakcí.
  • Vnímání zařízení – Možnost měřit webové a mobilní aplikace do jednoho místa. Nastavení je poněkud složité, a ještě složitější je situace, kdy webová
    a mobilní aplikace pracuje s jinou databází uživatelů. Pravděpodobně toto větší množství firem ani nevyužije.
  • Nové reporty – Nová verze reportingu, která umožní kompletní customizaci menu a všech reportů. Zatím je možnost vytvářet tzv. Přehledové reporty (Overview reports), které jsou tvořené pomocí karet, widgetů a detailní reporty tvořené podobně jako reporty v GA Analytics, kdy v horní části je graf a pod ním tabulka. Většinu reportů, na které jste zvyklí z aktuálního měření, tam nenajdete. Reporting po vlastní ose lze přes Analysis Hub, BigQuery nebo Google Data Studio.
  • Nové technologické možnosti a perspektiva - Sjednocení datového modelu na eventy otevírá lepší možnosti pro machine learning modely (např.: pro detekci anomálií). Zároveň se kladou větší nároky na technologickou vyspělost společnosti a na technický návrh měření. Datový model založený na událostech lze pojmenovat a poskytuje velkou volnost v návrhu struktury události.

Hlavní změna GA 4 oproti GA Universal

Za hlavní změnu se bere kompletní změna principu návštěvy s event based trackingem. Starší nástroj pracuje s hlavním pilířem návštěva a důrazem na individuální identifikaci uživatele. Naopak nový nástroj GA 4 pracuje s návštěvou jako méně důležitou a uživatelem definovaným jako souborem eventů v čase. Tedy kombinace eventů tvoří vlastnosti uživatele. To je zásadní posun. Důraz je nyní kladen na identifikaci uživatele a jeho vlastnosti. Tomu jsou přizpůsobeny přehledy a nástroje, které počítají se zapojením machine learningu a prediktivní analytiky. Jednotlivé události můžete také do GA 4 i zasílat s vlastním pojmenováním, přidat k nim parametry atd.

Hlavní kategorie událostí:

  • Automaticky shromažďované události: Tyto události se budou zaznamenávat automaticky po založení GA4 (např.: návštěvy vašeho e-shopu nebo zobrazení podstránek uživatelům).
  • Události vylepšeného měření:  Automaticky shromážděné údaje např.: vyhledávání na stránce. Tento event vám pomůže lépe pochopit chování zákazníka a jeho interakci s obsahem na vašem e-shopu.
  • Doporučené události: Na základě doporučení Google pro vaše odvětví. Např.: u e-shopu to může být vložení do košíku.
  • Vlastní události: Události a parametry, které si můžete nastavit vy sami. Např: přihlášení do účtu, registrace atd. Zjednodušeně řečeno jakákoli interakce návštěvníka s vaším webem, na kterou chcete změřit.

 

V případě vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit: zavolejte nám nebo nám napište na e-mail info@conviu.com. Rádi vám se vším pomůžeme!