Ako funguje nástroj Conviu?

Conviu je nástroj, ktorý umožňuje:

  • Importovať dáta.
  • Následne je možné dáta upraviť pomocou pravidiel a podmienok. Môžete napr. nastaviť pravidlo prepísania kategórie, nastaviť dopravu zadarmo pre produkty určitej značky, ďalej k vybraným produktom doplniť bidding.
  • Exportovať dáta do požadovaného formátu.

Aktualizácia dát prebieha niekoľkokrát denne, podľa nastaveného časovača.

Kto môže Conviu používať?

Conviu je mocný nástroj pre eshopy, freelancerov a agentúry. Pomocou nástroja je možné upraviť tovarové feedy, dodávateľské feedy a ďalšie Vami vybrané dáta v rôznych formátoch.

Ako získam účet do Conviu?

Registráciu je možné vykonať na stránkach https://app.conviu.com/signup.

Je nutné odsúhlasiť obchodné podmienky a ochranu osobných údajov.

Ako nastavím import dát?

V základnom móde umožňuje nástroj import tovarových feedov. Ak potrebujete importovať dodávateľské feedy alebo iné dáta, kontaktujte nás na info@conviu.com a zaktívnime vám rozšírenie.
Vložte vstupný XML a vyberte formát. Odporúčame zaktívniť voľbu "Vytvoriť rovno aj export" a nastaviť ako často a v ktorú hodinu sa dáta majú aktualizovať.

Ako upravím dáta?

Pre úpravu dát prejdite do modulu Export produktov a pri vybranom exporte, pre ktorý chcete dáta upraviť, kliknite na tlačidlo Upraviť.

Na nasledujúcej stránke vyberte "Pravidlá". Následne budete mať niekoľko možnosti:

  1. Pridať element - vytvoriť nový element v XML
  2. Upraviť element - element upraviť, napr. prepísať hodnotu elementu (napr. doplniť dopravu zadarmo pre produkty spĺňajúce určitú podmienku)
  3. Skryť element
  4. Skryť celý produkt
  5. Hromadná úprava - nahrať csv s upravenými dátami

Úpravu potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť pravidlo".

Ako sa mi bude počítať cena za Conviu?

V prípade, že sa celkový počet položiek zvýši (a dosiahnete tým vyššiu tarifu), či zníži (a dosiahnete tým nižšiu tarifu), zmeníme vám tarifu automaticky na konci mesiaca spolu s ďalšou fakturáciou.

Ako sa počíta počet produktov pre výpočet tarifu?

Celkový počet produktov je počítaný ako súčet produktov zo všetkých importovaných xml súborov jedného eshopu. Ak budete mať v aplikácii 3 xml súbory a každý z nich bude mať 10 tis produktov, bude výsledný počet produktov 30 tis. Nie je možné sčítať produkty rôznych eshopov (aj keď sa líšia len doménou).

Bližšie informácie a podrobné návody nájdete v našej dokumentácii na https://help.conviu.com/.

používajú nás

Ste pripravení navýšiť svoje tržby?

+420 732 652 600
info@conviu.com