Jak działa narzęzie Conviu?

Conviu to narzędzie, które umożliwia:

  • Importować dane.
  • Następnie można dane edytować za pomocą zasad i warunków. Możesz np. ustawić warunek dla zmiany nazwy kategorii, ustawić bezpłatną dostawę dla produktów okreslonej marki, również k w wybranych prooduktach uzupełnić bidding.
  • Eksportować dane do wybranego formatu.

Aktualizacja danych przebiega kilka razy dziennie, według ustawionego interwału.

Kto może używać Conviu?

Conviu to silne narzędzie dla eshopów, freelancerów i agencji. Za pomocą narzędzia można edytować feedy produktowe, feedy dostawców, oraz dane według wybranych przez siebie kryteriów.

Jak założyć konto w Conviu?

Rejestracji można dokonać na https://app.conviu.com/signup.

Należy zaakceptować regulamin i ochronę danych osobowych.

Jak ustawić import danych?

W trybie podstawowym narzędzie umożliwia import feedów produktowych. Jeśli chcesz importować feedy dostawców lub inne dane prosimy o kontakt/strong> na info@conviu.com a zapewnimy rozszerzenie.
Vprować wstępny XML i wybierz format. Zalecamy włączenie opcji "Utwórz z eksportem" i ustawienie interwału akualizacji.

Jak edytować dane?

W celu edycji danych przejdź do modułu Eksport profuktów i w wybranym eksporcie, dla którego chcesz zmienić dane, kliknij na opcję Edytuj.

Na kolejnej stronie wybierz "Warunki". Następnie będziesz mieć kilka możliwości:

  1. Dodaj element - utwórz nowy element w XML
  2. Edytuj element - edycja elementu i jego wartości (np. uzupełnienie bezpłatnej dostawy dla produktów spełniających kryteria)
  3. Ukryj element
  4. Ukryj cały produkt
  5. Edytuj wiele - wczytaj csv edytowanymi danymi

Edycje potwierdzisz klikająć na "Utwórz warunek".

Jak wyliczana jest cena za Conviu?

W przypadku, jeśli całkowita ilość pozycji wzrośnie (i zostanie osiągnięta wyższa taryfa), lub zmaleje (niższa taryfa), taryfy zostaną zmienione automatycznie pod koniec miesiąca rozliczeniowego.

Jak liczy się ilość produktów dla obliczenia taryfy?

Całkowita ilość produktów wyliczona jest jako suma produktów ze wszystkich zaimportowanych plików xml jednego eshopu. Jeśli będziesz mieć w aplikacji 3 pliki xml a każdy z nich będzie miał 10 tys produktów, całkowita ilość produktów będzie wynosić 30 tys. Nie można sumować produktów różnych eshopów (nawet jeśli różnią się tylko domeną).

Więcej informacji i szczegółowe instrukcje można znaleźć w naszej dokumentacji pod adresem https://help-en.conviu.com/.

wybrali nas

Jesteś gotów zwiększyć obroty?

+420 732 652 600
info@conviu.com