Edycja feedów xml (produktowe, dostawców)


 • Indywidualna edycja danych – edytujesz dane według swoich potrzeb
 • Aktualizacja danych co godzinę
 • Ustawienie timera po aktualizacji eksportu (można ustawić na minuty)
 • Tworzenie zasad i warunków – edycja elementów lub zawartości elementów według różnych kryteriów i warunków z możliwością ich kombinacji
 • Możliwość edycji także feedów od dostawców (pliki xml)
 • Możliwość dodania zakresu obowiązywania reguły
 • Możliwość ukrycia wybranych elementów
 • Możliwość wczytywania i edycji przez csv (tj. edycja masowa)
 • Aktualny podgląd dokonywanych zmian w plikach xml
 • Możliwość edycji tekstowej – skrócenie treści do wymaganej liczby znaków lub ilości słów, uzupełnienia zawartości
 • Niestandardowy import i niestandardowy eksport - tj. Import i eksport dowolnego xml lub csv
 • Możliwość ustawienia kilkudziesięciu powiadomień z informacją na email/sms według własnych preferencji/definicji
 • Parowanie produktów - automatyczne oferowanie produktów do parowania
 • I wiele innych...

Kalkulator online:

Zobacz sekcje, aby uzyskać więcej informacji notatki.

Cennik modułu

 • 40 Zł< (do 10 tys. pozycji)
 • 80 Zł (do 50 tys. pozycji)
 • 160 Zł (do 100 tys. pozycji)
 • 180 Zł (do 200 tys. pozycji)
 • 258 Zł (do 300 tys. pozycji)
 • 338 Zł (do 400 tys. pozycji)
 • 438 Zł (do 500 tys. pozycji)
 • za dodatkowe 200 tys. szt. + 13 Eur
 • promocja 10% przy zakupie na 6 miesięcy
 • promocja 15% przy zakupie na 12 miesięcy
Utwórz konto

Twoja cena za moduł

Automatyczny bidding dla porównywarek cenowych


 • Automatyczny vidding dla Heureka i Zboží
 • Porady i szkolenie
 • Aktualizacja nawet 12 razy dziennie
 • Mnóstwo reguł do ustawienia automatycznego biddingu
 • Automatyczne usunięcie nierokujących pozycji
 • Możliwość uzgodnienia administracji z Conviu
 • Bidding według produktów, kategorii, marek
 • Bidding według rożnicy cenowej konkurencji, dostępności magazynowej, docelowego PNO, maksymalnych kosztów, ROAS itp...
 • Synchronizacja z API Heureka i API Zboží
 • Możliwość ustawienia kilkudziesięciu powiadomień z informacją na email/sms według własnego wyboru/definicji
 • Automatyczne określanie i zmiana cen za kliknięcie nawet 12x dziennie
 • I wiele innych...

Kalkulator online:

Zobacz sekcje, aby uzyskać więcej informacji notatki.

Cennik modułu

 • 40 Zł (do 100 produktów)
 • 140 Zł (do 500 produktów)
 • 240 Zł (do 300 tys. pozycji na 1 porównywarkę)
 • 400 Zł (do 300 tys. pozycji na 2 porównywarki)
 • za dodatkowe 100 tys. szt. + 20 Eur
 • promocja 10% przy zakupie na 6 miesięcy
 • promocja 15% przy zakupie na 12 miesięcy

Cena nie zawiera żadnej opłaty za API. Skorzystaj z kalkulatora online poniżej, aby uzyskać dokładną cenę.

Utwórz konto

Twoja cena za moduł

Monitoring cen konkurencji


 • Ceny produktów dla wybranej konkurencji (tj. konkretny konkurent)
 • Najniższa i średnia cena
 • Możliwość wyświetlenia w panelu administracyjnym lub generowania do pliku excel
 • Możliwość ustawienia kilkudziesięciu powiadomień z informacją na email/sms według własnego wyboru/definicji
 • Możliwość łatwej synchronizacji z wewnętrznym systemem ERP
 • Codziennie na cały asortyment
 • Ustawienie modułu dla wyceny - po synchronizacji możesz przeceniać produkty w eshopie
 • I wiele innych...

Kalkulator online:

Zobacz sekcje, aby uzyskać więcej informacji notatki.

Cennik modułu

 • 200 Zł (do 10 000 produktów)
 • 298 Zł (do 20 000 produktów)
 • 398 Zł (do 30 000 produktów)
 • pojedynczo (ponad 30 000 produktów)
 • promocja 10% przy zakupie na 6 miesięcy
 • promocja 15% przy zakupie na 12 miesięcy

Cena nie zawiera żadnej opłaty za API. Skorzystaj z kalkulatora online poniżej, aby uzyskać dokładną cenę.

Utwórz konto

Twoja cena za moduł

Automatycznie - dynamiczna wycena


 • Automatyczna wycena według ustalonych reguł lub według wybranych konkurentów
 • Można zastosować różne strategie - w zakresie wzrostu obrotów, wysokości marży, kolejności według ceny, ceny u wybranego konkurenta
 • Istnieje możliwość ustalenia stałych cen na wybrany okres (np. Na czas trwania wydarzenia marketingowego)
 • Możesz ustawić automatyczną sprzedaż
 • Ręczne i automatyczne ustalanie cen sprzedaży według cen zakupu i marży. Kilka wariantów zaokrągleń.
 • Produkty do wyceny można podzielić na segmenty według wybranych kryteriów, a ceny mogą dotyczyć tylko części asortymentu
 • Szczegółowe statystyki
 • I wiele innych...

Kalkulator online:

Zobacz sekcje, aby uzyskać więcej informacji notatki.

Cennik modułu

 • 200 Zł (do 10 000 produktów)
 • 298 Zł (do 20 000 produktów)
 • 398 Zł (do 30 000 produktów)
 • pojedynczo (ponad 30 000 produktów)
 • promocja 10% przy zakupie na 6 miesięcy
 • promocja 15% przy zakupie na 12 miesięcy

Cena nie zawiera żadnej opłaty za API. Skorzystaj z kalkulatora online poniżej, aby uzyskać dokładną cenę.

Utwórz konto

Twoja cena za moduł

Edytor obrazu


 • Masowa edycja zdjęć produktowych wg indywidualnych reguł dla XML np. Facebook, Google, Marketplace
 • Wybierz z predefiniowanych lub niestandardowych wymiarów
 • Funkcja usuwania tła z obrazów
 • Ustawianie warunków lub czasu dla poszczególnych warstw na płótnie
 • Zaawansowane funkcje znane z innych programów graficznych
 • Natychmiastowe podglądy losowych lub konkretnych produktów do ostatecznej kontroli
 • Dodanie tekstu, logo, etykiety akcji itp. zgodnie z ustalonymi warunkami i wybranym okresem
 • Aby wstawić etykietę, możesz przesłać własny obraz z komputera lub użyć obrazu z eksportu
 • Szybka i przejrzysta praca z edytorem i poszczególnymi warstwami
 • Używanie zmiennych wewnątrz warstw tekstowych

Kalkulator online:

Zobacz sekcje, aby uzyskać więcej informacji notatki.

Cennik modułu

 • 80 Zł (do 1000 sztuk)
 • 180 Zł (do 5 000 sztuk)
 • 280 Zł (do 10 000 sztuk)
 • za kolejne 10 000 pozycji + 20 EUR
 • 10% rabatu przy płatności za 6 miesięcy
 • 15% rabatu przy płatności za 12 miesięcy
Utwórz konto

Twoja cena za moduł

Uwaga: Heureka ma swoje API pobierane według ustalonego cennika viz. Heureka API ceník. Conviu nie pobiera prowizji od tej opłaty i jest tylko pośrednikiem. Chcąc korzystać z Heureka API na Convii, nie musisz płacić całej taryfy (zgodnie z cennikiem Heureka). Conviu oblicza tylko liczbę faktycznie używanych wywołań API.

Uwaga 2: Jeśli masz własny klucz Heureka API, nie zostaniesz obciążony opłatą za Heureka API.

Uwaga 3: Zboží API jest wolne.

wybrali nas

Jesteś gotów zwiększyć obroty?

+420 732 652 600
info@conviu.com